JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono Apylinkė
Lithuanian American Community, Inc. The Boston Chapter

Amerikos Veliava/American Flag Lietuvos Veliava/Lithuanian Flag

Boston (picture)

Titulinis-jus esate cia/Home-you are hereRenginiai/EventsJAV Lietuviu Bendruomene/LAC Inc.Nuorodos/LinksSusisiekti/Contact Us

Lithuania (picture)

 

 

BOSTONO LIETUVIAI

Bostone lietuviai pradėjo kurtis nuo 1880 metų. Ši kolonija itin išaugo po 1904 metų. Vieni iš Lietuvos bėgo, norėdami išvengti karinės tarnybos Rusijos kariuomenėje, kiti - persekiojimo už dalyvavimą 1905 revoliucijoje, treti - ekonominių sunkumų. 1949-1951 metais į Bostoną atvyko antroji ateivių banga. Tai pabėgėliai nuo gresiančio komunistinio režimo Lietuvoje. Pastaraisiais metais Bostono lietuvių bendruomenė pasipildo naujais nariais, dažniausiai atvykusiais dirbti ar studijuoti.


 

THE BOSTON LITHUANIANS

Lithuanians began arriving in Boston around 1880 – 1890, with a dramatic influx around 1904. Some Lithuanian immigrants were fleeing conscription in the Russian Army,  others were fleeing persecution for participation in revolutionary activities in 1905. Still others came to America looking for jobs. Some returned home after saving up what they needed, but most found a home here and stayed. A second wave of immigrants arrived after World War II, around 1949-1951. The third wave of immigrants continues to increase the Lithuanian population in the Boston area.

 

Donate via PaypalPeticija dėl pilietybės
išsaugojimo

Spauda apie mus

Lietuvos Respublikos Generalinio Konsulato Niujorke pranešimas spaudai

Dainuojanti Bostono valdyba palaiko Niujorko lietuvius

Pirmieji lietuviai Bostone

Lietuvos Spauda

Del pilietybes istatymo

Bevizis rezimas – 2009

Mitai apie Lietuva

Psichologine pagalba isvykusiems

Lietuvos Rytas

Lietuvos Televizija

Panorama
Vakaro žinios

Copyright © 2008. Created by Daneta Kerikas for Boston Lithuanian American Community.  All rights reserved.