JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono Apylinkė

Angliskai Lietuviskai

Jus esate ciaRenginiaiJAV Lietuviu BendruomeneNuorodosSusisiekti


BOSTONO LIETUVIAI

Bostone lietuviai pradėjo kurtis nuo 1880 metų. Ši kolonija itin išaugo po 1904 metų. Vieni iš Lietuvos bėgo, norėdami išvengti karinės tarnybos Rusijos kariuomenėje, kiti - persekiojimo už dalyvavimą 1905 revoliucijoje, treti - ekonominių sunkumų. 1949-1951 metais į Bostoną atvyko antroji ateivių banga. Tai pabėgėliai nuo gresiančio komunistinio režimo Lietuvoje. Pastaraisiais metais Bostono lietuvių bendruomenė pasipildo naujais nariais, dažniausiai atvykusiais dirbti ar studijuoti.

 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BOSTONO SKYRIAUS VALDYBOS NARIAI

2007 m. buvo išrinkta nauja Bostono Lietuvių Bendruomenės valdyba (BLB). Po rinkimų valdyba pasiskirstė pareigomis

Pirmininkė Rima Girniuvienė
Pavaduotoja renginių organizavimui Estera Sužiedėlienė
Pavaduotoja socialiniams reikalams Regina Balčaitienė
Ryšiai su bendruomene Erikas Narkevičius
Iždo reikalai Dr. Edvardas Bubnys
Organizaciniai reikalai Diana Žibaitienė


Bostono Lietuvių Bendruomenės elektroninio pašto adresas:
boston@lietuviu-bendruomene.org


 


Peticija dėl pilietybės
išsaugojimo

________

Spauda apie mus

Dainuojanti Bostono valdyba palaiko Niujorko lietuvius

Pirmieji lietuviai Bostone

Lietuvos Spauda

Del pilietybes istatymo

Bevizis rezimas – 2009

Mitai apie Lietuva

Psichologine pagalba isvykusiems

Lietuvos Rytas

Lietuvos Televizija

Panorama
Vakaro žinios

         
Copyright © 2008, Boston Lithuanian Community, Inc.  All rights reserved.