JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono Apylinkė
Lithuanian American Community, Inc. The Boston Chapter

Amerikos Veliava/American Flag Lietuvos Veliava/Lithuanian Flag
Boston (picture)

Titulinis puslapis/HomeRenginiai-jus esate cia/Events-you are hereJAV Lietuviu Bendruomene/LAC inc.Nuorodos/LinksSusisiekti/Contact Us

Lithuania (picture)

PRAĖJĘ RENGINIAI / NUOTRAUKOS
PAST EVENTS / PHOTOSYour Organization Can Post Photos of Its Recent Event on the
Boston Lithuanian American Community Web Site. Click here for details.

2015 Nuotraukos / Photos ir Videos

"INCULTO"  ex-lyderis JURGIS DIDŽIULIS BOSTONE Lietuviu klubo rūsyje Birželio 24, 7.30 PM.

"INCULTO" former leader JURGIS DIDZIULIS in Boston Lith Club  June 24, Friday, 7.30 PM.

Information / Plačiau


PIKNIKAS - LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ 2016 m. liepos 24d. seselių sodyboje Putname
Putnam Picnic July 24th

Information / Plačiau


XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė Baltimorėje 2016 m. liepos 3 dieną

Information / Plačiau


Dance Evenings and Mother's Day Celebration at the SBLC

Information / Plačiau


Chromatic Fantasy: The World of Mikalojus Konstantinas Čiiurlionis April 24, at 4pm Concert: RISD Auditorium, 7 Canal Walk, Providence River Greenway, Providence RI.

Information / Plačiau


Boston Celtics Outing - Event Details

Information / Plačiau


Kvietimas i Lietuvos Nepriklausomybes Svente Vasario 28, 2016/Lithuanian Independence celebration February 28

Information / Plačiau


Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary

Metinis MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMAS Sekmadienį – 2015 m. lapkričio 1 d.

Information / Plačiau


Lietuvos Atlikeju Koncertas Bostono Lietuviu Klube Lapkricio 8, 1.30 PM

Information / Plačiau


"Vairas"concert presented by LABAS (Lithuanian-American Brothers and Sisters), Nashuan NH, November 20, 6.30 PM

Information / Plačiau


LAC XV Lithuanian Folk Dance Festival is partnering with Macy’s in their 10th annual Shop For A Cause charity fundraising event. Be a part of making the 2016 Šokių Šventė the best it can be. With your contribution and participation, the 2016 Šokių Šventė will be a great success.

Purchase a $5.00 coupon and on Saturday, August 29, 2015 receive 30% off all day on select regular, sale and clearance merchandise, including designer brands, throughout the store, as well as 10% off electronics, furniture, mattresses and area rugs. And you will also be eligible to win a $500 gift card, no purchase necessary.

Information / Plačiau: sokiusvente2016.org


ANNUAL LITHUANIAN PICNIC
SUNDAY, JULY 26, 2015
IMMACULATE CONCEPTION CONVENT
600 Liberty Highway, Putnam, CT

Information / Plačiau


Birželio 14-Sibiro išvežimų paminėjimas ir

JAV LB Bostono bendruomenės Ataskaitinis Rinkiminis susirinkimas

Information / Plačiau

KANDIDATAI I JAV LB BOSTONO VALDYBĄ

Information / Plačiau


SIMONOS MINNS PASKUTINIO SEMESTRO PARAMOS KONCERTAS

Gegužės 16d. 7.30v.v. kviečiame visus atvykti į nemokamą džiazo koncertą Bostono lietuvių klube

Information / Plačiau
Information / Plačiau


Niujorko Generalinis Konsulatas Bostone Geguzes 30 diena: skubekite susitvarkyti savo ir savo vaiku ar anuku dokumentus.

Information / Plačiau


JAV LB Tarybos Rinkimai 2015

Placiau:
www.facebook.com/Rinkimai


A Message from Zalgirio Tunto:

Pranesu kad Baltijos ir Zalgirio Tuntu Kaziuko Muge ivyks 2015 m. kovo 22d. 1 v.p.p. South Bostono Lietuviu Pilieciu Klube, treciame aukste.

We invite you to the Kaziuko Muge wihic will take place March 22, 2015 at 1 pm athe the South Boston Lithuanina Citizens Club, on the third floor.

Thank you.

Audra Veitaite-Avizoniene Baltijos Tunto Tuntininke


Free Lithuanian Music Concert, Sunday April 12, 2015

Information / Plačiau


LIETUVIU KREDITO UNIJA “TAUPA”

Maloniai kviečiame atvykti į Lietuvių Federalinės Kredito Unijos "TAUPA" 34-ą METINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ kuris įvyks 2015 m. balandžio 26 d., sekmadienį 1:00 val. po pietų Lietuvių Piliečių Draugijos trečio aukšto salėje, 368 W. Broadway, South Boston, MA. Narių registracijos pradžia 12:30 val. po pietų. Švečiai kurie nėra mūsų nariai irgi maloniai kviečiami!

Please join us at the "TAUPA" Lithuanian Federal Credit Union 34th ANNUAL MEMBER MEETING taking place on Sunday, April 26, 2015 at 1:00 pm in the third floor hall of the Lithuanian Citizens Association, 368 West Broadway, South Boston, MA. Membership registration will start at 12:30 pm. Nonmembers are also welcomed!

Pagarbiai.
Edvardas
"Taupa" kredio unijos sekretorius
LB Bostono apylinkės iždininkas


Navigate to the Neringa link below to find out about the latest Summer Camp Registration, Camp Counselor needs, Women's Weekend, and Neringa's Benefit Concert in Putnam.


LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES SVENTE 2015 m. vasario 22 dieną, sekmadienį

LITHUANIAN INDEPENDENCE CELEBRATION Sunday, February 22, 2015

Information / Plačiau2014 Nuotraukos / Photos ir Videos

Ukrainieciu Nepriklausomybes Dienos minejimas ir festivalis
Ukrainian Independence day August 23d.

Photos Information / PlačiauBostono lituanistinė mokykla kviečia visus į tradicinę Kalėdų Eglutę, kuri įvyks Bostono lietuvių piliečių klube sekmadienį, 2014 m. gruodžio 14 dieną 1 val po pietų.

Matysite vaidinimą. Galėsite pasivaišinti bei susitikti su pačiu tikriausiu lietuvišku Kalėdų seneliu.

Boston Lithuanian School is inviting you to our traditional Christmas Gathering at the Lithuanian Citizens Club, on Sunday, December 14, 2014 at 1 pm.

The students will present a play and real Lithuanian Santa will be stopping by!


Maloniai Kviečia Jus ir Svečius į
2014 Metų Šurum-Burum - Narių Įvertinimo ir Šokių VAKARĄ!
Lapkričio 8d. 2014 m.

Information / Plačiau


K. Glinskio teatras Jurbarkas
SPEKTAKLIS VAIKAMS: "RIMAS PAS KESTUTI”.

BOSTONO LITUANISTINEJE MOKYKLOJE, SPALIO 25 D.,sestadieni, 12.00 valanda.

Information / Plačiau


Metinis MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMAS (buvęs Sąskrydis)

Sekmadienį – 2014 m. lapkričio 2 d. 

Information / Plačiau


Ukrainieciu Nepriklausomybes Dienos minejimas ir festivalis
Ukrainian Independence day August 23d.

Photos

Information / Plačiau


Bostono Lituanistine mokykla Pradeda naujuosius mokslo metus 2014 m. rugsėjo 13 dieną!

Boston Lithuanian School starts its new school year on September 13th, 2014!

Information / Plačiau


ŠVENTO PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOS ŽINUTĖS

NEWS FROM ST. PETER LITHUANIAN PARISH

Information / Plačiau


Lithuanian Heritage Series presents Trys Solistai (Three Soloists) Concert

Saturday, September 13, 2014

Information / Plačiau


PIKNIKAS — Lietuvių Susitikimo Šventė sekmadienį, liepos 27 dieną 2014m. Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų sodyboje 600 Liberty Highway, Putnam, CT.

ANNUAL LITHUANIAN PICNIC SUNDAY, JULY 27, 2014 IMMACULATE CONCEPTION CONVENT 600 Liberty Highway, Putnam, CT

Plačiau Information


SAMBURIO SOKIU GRUPE ATSTOVAUS BOSTONA LIETUVOS DAINU IR SOKIU SVENTEJE.
PADEKITE JIEMS SURINKTI LESAS KELIONEI I LIETUVA

HELP BOSTON LITHUANIAN FOLK DANCE GROUP SAMBURIS REPRESENT BOSTON IN LITHUANIA

Information / Plačiau


Eglės Jarkovos Koncertas/Concert

Šeštadienį, Gegužės 31d. 19 val. Bostono Lietuvių klubo rūsyje

Saturday, May 31st 7 PM at South Boston Lithuanian Citizen’s Club

Information / Plačiau


Bostono Lituanistinė Mokykla - KVIEČIAME REGISTRUOTIS 2014-2015 MOKSLO METAMS

Boston Lithuanian School - Invites you to register for the 2014-2015 School Year

Information / Plačiau


Bostono lituanistinė mokykla, ateinantį rugsėjį švęsianti 65-uosius veiklos metus, skelbia konkursą naujiems mokytojams.

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, meilė vaikams ir lietuvybei, lietuvių kalbos ir kultūros žinios.

Motyvacinį laišką (cover letter) bei CV (arba resume) siųsti BLM direktorei Gailai Narkevičienei (lietuviukalba@hotmail.com) ir kopiją (CC) direktorės pavaduotojai Eglei Šležienei (slezase@yahoo.com) iki balandžio 15 dienos.

Daugiau informacijos apie mokyklą-http://blsm.org. Būkite su mumis!


Keistuolis Aidas Giniotis Bostono Lietuvių Klube balandžio 12 dieną, 7.00 PM.

Information / Plačiau


St. Peter Lithuanian Parish Easter schedule, 2014

Information / Plačiau


Montrealio lietuvių dainų dienos vyks 2014 metų gegužės 2-4 dienomis

Information / Plačiau


SOROS INTERNATIONAL HOUSE STOVYKLOS LIETUVOJE LIEPOS MĖN.

Information / Plačiau


Jei vaziuojate i Lietuvos Dainu Svente ir norite savo vaikus leisti i stovykla Lietuvoje: INFO

Information / Plačiau


Grupes BOSTONO LIETUVIU JAUNIMAS renginiai Lietuviu Klubo rusyje, KOVO 1 diena, sestadieni, 7.00 PM

Smuikininkes EGLES JARKOVOS KONCERTAS. Renginys nemokamas. Priimamos aukos renginiui Lietuvoje VIVACE VILNIUS paremti.


Grupes BOSTONO LIETUVIU JAUNIMAS renginiai Lietuviu Klubo rusyje Kovo 22 d., sestadieni, 7:00 pm,

Bostono lietuviu klube kino kureja Gabriele Urbonaite pristatys savo trumpametrazi vaidybini filma "Plaukike", 2013 m. apdovanota "Sidabrine gerve" . Tai istorija apie mazas ir dideles baimes, draugyste ir aistra plaukimui, stipresne uz viska. Filmas buvo rodomas Lietuvos, JAV ir Prancuzijos kino festivaliuose. Kino produkcija Emerson College studijuojanti Gabriele taip pat parodys siuo metu kuriamo dokumentinio filmo "Kankles ir trombonas" anonsa. Renginio metu bus renkamos aukos sio filmo gamybai paremti. Koncertuos merginu ansamblis is Lietuvos


Lietuvos Nepriklausomybes minejimas BOSTONE:  Vasario 16, 2014

Information / Plačiau


MARTYNO LEVICKIO KONCERTAI JAV

Information / Plačiau


LIETUVIU KREDITO UNIJA “TAUPA”, METINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ, ANNUAL MEMBER MEETING

Maloniai kviečiame atvykti į Lietuvių Federalinės Kredito Unijos "TAUPA" 33-čią METINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ kuris įvyks 2014 m. balandzio 27 d., sekmadienį 1:00 val. po pietų Bostono Lietuvių Klube. Švečiai kurie nėra mūsų nariai irgi maloniai kviečiami!

Please join us at the "TAUPA" Lithuanian Federal Credit Union 33RD ANNUAL MEMBER MEETING held on Sunday, April 27, 2014 at 1:00 pm at the South Boston Lithuanian Citizens Association Club. Nonmembers are also invited!


2014 annual BLSM ski trip at Loon Mountain and Rivergreen Resort.

Information / Plačiau
Praėję Renginiai 2013


KALĖDŲ &  NAUJŲJŲ  METŲ  ŠV. MIŠIOS Sv. Petro Lietuviu Parapijoje

Information / Plačiau


LIETUVISKO JAUNIMO NAUJU METU SUTIKIMAS STOVYKLOJE PENSILVANIJOJE. KONTAKTUOTI: Aistis Juska AJUSKA @GMAIL.COM


Dėmesio rytiniame JAV pakraštyje gyvenantiems gimnazistams

Gruodžio 26 - Sausio 1 dienomis Dainavos stovyklavietėje Michigan valstijoje vyks Ateitininkų Žiemos kursai. Kursus lanko gimnazistai iš visų JAV-jų. Tai proga kartu pamąstyti ir pasidalinti mintimis apie gyvenimą ir idealus, pasiklausyti paskaitų, susikaupti, o laisvalaikiu linksmai pabendrauti. Apie praėjusių metų kursus galima rasti nuotraukų ir aprašymą internete: http://mesmas.org/.

Boston Ateitininkai, norėdami paskatinti rytinio pakraščio gimnazistus dalyvauti Žiemos kursuose, ruošiasi paremti išlaidas tiems, kurie gyvena New England valstijose ir norėtų šiuose kursuose dalyvauti. Susidomėję moksleiviai kviečiami kreiptis į vieną iš šių Ateitininkų:

Mirga Girniuvienė; mgirnius@hotmail.com

Tomas Girnius; tomasgirnius@gmail.com

Andrius Kazlauskas; andrius_namie@yahoo.com


Bostono lituanistinė mokykla kviečia visus į tradicinę Kalėdų Eglutę, kuri įvyks Bostono lietuvių piliečių klube 2013 m. gruodžio 15 dieną 1 val po pietų.

Matysite vaidinimą "Kelionė aplink pasaulį"

Galėsite pasivaišinti bei susitikti su pačiu tikriausiu lietuvišku Kalėdų seneliu .

Jo dovanų maišai -rūbinėje, jei norėsite jam padėti surasti tinkamą dovaną (...savo vaikui.)!Boston Lithuanian School is inviting you to our traditional Christmas gathering at the Lithuanian Citizens Club, on December 15, 2013 at 1 pm.

The students will present a play "Tour Around the World", and real Lithuanian Santa will be stopping by!

His gift bags will be at the Coat room on the 3rd floor, if you would like to drop off a present to be delivered to your child.)!


Pagaliau turime BOSTONO SOKIUS SVENTES DVD ir leidinius pardavimui.

DVD ir leidini galima pirkti ziurint i sokiusvente2012.org svetaine arba pastu. DVD kaina $20 o leidinio $25 su persiuntimu. Jei pastu tai siusti Lithuanian Folk Dance Festival DVD/Program Book, c/o 29 Barberry Lane, Milton, MA 02186.


"A Lithuanian Christmas" is the December concert program to be performed by The Monadnock Chorus at the Peterborough Town House on Saturday evening December 14 and Sunday afternoon December 15. 

The concert will be repeated on January 12, 2014 2.30PM at St. Peter’s Church in South Boston, MA, to benefit the Boston Lithuanian School

Information / Plačiau

More Information / Dar Plačiau


South Bostono Lietuvių Piliečių Draugija Pagalbai mūsų šokėjams dalyvauti Šokių Šventei Lietuvoje – 2014 Maloniai Kviečia Jus ir Svečius į 2013 Metų Šurum-Burum - Narių Įvertinimo ir Šokių VAKARĄ! Lapkričio 2 d. 2013 m. trečio aukšto salėje Kokteiliai nuo 6:30- 7:30 vv, Vakarienė ir Šokiai nuo 7:30 - ?? Įėjimas yra nariams nemokamas. Svečiams $15.00 Ivertinant Jūsų paramą mūsų Draugijai per eile metų Klubas vaišins savo nariams ir svečiams vakarienė ir piragų bufeta Didžioji $10,000 Loterija bus traukiama 10:00 val. vakare Klubo nariai bus nemokamai vaišinami kokteiliu Programa atliks Bostono Sambūrio Tautinių Šokių Grupė ir džazo daininkė Simona Smirnova Muzika linksmins “RIMAS” Grojant jūsų mėgiamas šokių melodijas ir dainas! (APRANGA - pageidautina nedėvėti džinsų ir sporto batų) Stalų Rezervacijos ~ 617-268-9058

The South Boston Lithuanian Citizens' Association To benefit our dancers participating in 2014 Dance Festival in Lithuania Cordially invite you and guests to the 2013 Šurum Burum Member Appreciation and Dance Evening! November 2, 2013, Third Floor Hall Cocktails 6:30 - 7:30 PM, Dinner and Dancing 7:30 - ?? Admission is complimentary to all members and $15.00 for guests In appreciation of our membership and support of our community throughout the years. Dinner and a table of cakes and coffee for all 2013 $ 10,000 Lottery Drawing 10:00 PM Lottery tickets available now at the Snack Bar. Winners need not be present Complimentary cocktail for all current members Performing will be the dancers of the Boston Lithuanian folk dance group Samburis and Lithuanian jazz singer Simona Smirnova Music and Entertainment will be provided by “RIMAS” Playing all your favorite dance tunes An evening of fun and entertainment. (Appropriate dress required no jeans or sneakers) Table Reservations ~ 617-268-9058.


Simona Smirnova: Jazz Colors of Lithuania

Spalio 30d. 4pm. Berklee College of Music vyks Simonos Smirnovos solinis koncertas. Koncerto metu išgirsite šiuolaikinio džiazo kompozicijas, kurios įtraukia lietuviškų sutartinių ir kanklių skambesį. Lietuviškai iterpretuotą džiazo muziką atliks dešimt Berklee studentų iš įvairiausių šalių: Pietų Korėjos, Japonijos, Indijos, JAV, Lietuvos. Taip pat koncerto metu bus rodomos Simonos piešinių video projekcijos.

Koncertas vyks Berklee College of Music, 1140 Boylston St., Recital Hall 1W. 4PM. Įėjimas nemokamas.

Fusion between American jazz and Lithuanian folk music. Simona Smirnova’s original jazz compositions and arrangement contains American jazz standards, mystery of Lithuanian traditional songs and specific sounds of the Lithuanian traditional instrument: the kankles. Colorful mixes of American and Lithuanian sounds will be extended with video projection that consist of Simona’s original drawings.

Simona will be accompanied by a rhythm section, horn section and a vocal ensemble.

Concert will be held at Berklee College of Music, 1140 Boylston St., Boston., Recital Hall 1W, 4PM Oct. 30. Admission: Free

You are cordially invited to join us for AN EVENING OF CHAMBER MUSIC

Friday, October 18th at 7:30 p.m.

Information / Plačiau


BOSTONO LIETUVIU JAUNIMAS KVIECIA I MENO VAKARA BOSTONO LIETUVIU KLUBO RUSYJE

SPALIO/OCTOBER 19, 2013, 7.00 PM.

Information / Plačiau


Metinis MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMAS ir Tikėjimo metų pabaiga

Sekmadienį – 2013 lapkričio 3 d. 

Information / Plačiau


Bostono Lituanistinë Mokykla

Boston Lithuanian School

Bostono lituanistinė mokykla skelbia pradedanti registraciją ateinantiems 2013-2014 mokslo metams. Ypatingai laukiame naujų šeimų, neabejingų lietuviškam švietimui, ir tų, kuriems rūpi lietuvybės ateitis! Priimame vaikučius nuo 4 m amžiaus. Veiks lietuvių kalbos suaugusiems kursai. Mokslo metų pradžia -2013 m. rugsėjo 14 d. Registracija internetu-iki rugpjūčio 1 dienos.

Registruotis internetu bei daugiau informacijos apie mokyklą rasite: http://www.blsm.org

Boston Lithuanian School announces registration for the 2013-2014 school year. School starts September 14, 2013. Registration is online at http://www.blsm.org


Rugsejo 15 d., 2:00PM, Gintares Jautakaites Koncertas

Fontbonne Academy, 930 Brook Rd, Milton, MA 02186

Daininkei reikalingas fortepionas, tai koncerta teko perkelti is Lietuviu Klubo

Amerikos Lietuviams Gintare bene labiausiai pazistama del savo sukurtos dainos Viespaties Lelija


DZIAZO KONCERTAS BOSTONO LIETUVIU KLUBO RUSYJE!
JAZZ CONCERT IN THE LITH CLUB BASEMENT!

RUGSEJO 7 D. 8 val./ SEPT 7, 8 PM

Information / Plačiau


PIKNIKAS - LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ 2013 m. liepos 21d seselių sodyboje Putname

LITHUANIAN FRIENDSHIP DAY – PICNIC JULY 21, 2013

Information / Plačiau


Friday July 26, 2013

In honor of their 100th Anniversary   The Knights of Lithuania “Lietuvos Vyciai” Proudly presents An Evening of Music and Dance

Information / Plačiau


"Keistuoliu teatro" aktorius Andrius Kaniava, Bostone, Birzelio 7d.

"Keistuoliu teatro" aktorius, dainininkas, dainu ir tekstu autorius, rezisierius, kompozitorius Andrius Kaniava atvyksta I Bostona. Kvieciame visus maloniai praleisti vakara su Andriumi K., paklausyti jo autoriniu dainu koncerto, kuris ivyks Birzelio 7d., penktadieni, 7 valanda vakare, So. Bostono Lietuviu Pilieciu Klube trecio auksto saleje.

Bilietu kaina - $20.00, studentam su studentu pazymejimu - $10.00. Moksleiviams nemokamai.

Del smulkesnes informacijos ir staliuku rezervacijos kreipkites i Estera tel. 617 620 8172


The EarthSpirit Community is pleased to present KULGRINDA in three New England performances

Information / Plačiau


BOSTONO LIETUVIU JAUNIMO GRUPE Susitikimas

Bostono Lietuviu Jaunimo susitikimas Lietuviu Klubo rusyje 368 W Broadway, So Boston, MA, Birzelio 8 diena, 6.00 PM. Visi kvieciami!

Boston Young Lithuanians meeting in Lith Club basement 368 W Broadway, So Boston, MA, June 8, 6.00 PM. Everybody invited.

Evelina Mciuleviciute (EvelinaMaciuleviciute @gmail.com)
Aistis Juska AJuska @gmail.com


Symposium at Harvard on Lithuanian music et el.

Maryte Bizinkauskas has been invited by the Lyrica Society for Word-Music Relations to speak at the Society's annual Dialogues at Harvard. The event is scheduled this year for Friday, 3 May, in the beautiful Pusey Room of Memorial Church, Harvard Yard. The theme of this year's day-long conference is the music and literature of Scandinavia and the Baltic States.

Miss Bizinkauskas will discuss Lithuania folk music and provide several examples of this music.

The day long program begins promptly at 10 o'clock in the morning. Miss Bizinkauskas will present at the morning session.

The Dialogues are free and open to the public.

Please extend this invitation to attend to all those whom you believe may be interested in attending.


Gegužės 2d. 2PM. vyks Simonos Smirnovos  koncertas kartu su Šiuolaikiniu rytų muzikos ansambliu

May 2nd, 2PM. Simona Smirnova will perform with the Contemporary Middle Eastern Ensemble at Berklee College of Music

Information / Plačiau


BOSTONE SUSIKURE "BOSTONO LIETUVIU JAUNIMAS" GRUPE.

BANDO ITRAUKTI Bostono studijuojanti ir pabaigusi mokslus jaunima. SUSIRASKITE ANT FACEBOOK. KONTAKTUOKIT: AISTIS JUSKA DEL INFORMACIJOS ir planuojamu susitikimu/renginiu Aistis Juska(ajjuska@gmail.com)


BALANDZIO 21 LABDAROS KONCERTAS

Information / Plačiau


St Peter's Lottery Tickets
BAZNYCIOS LOTERIJOS BILIETAI.

KREIPTIS: RimaGirnius@hotmail.com, 617.471.6041.


LOS ANGELES VYRU OKTETAS “TOLIMI AIDAI” BOSTONE

Lietuviu Klube BALANDZIO 7 D. 01.30 PM.
Organizuoja JAV ir Bostono LB.


The NY Lithuanian American Community and the Lithuanian Scouts Association ask you to help the Lithuanian Families affected by Hurricane Sandy.

Information / Plačiau


2013 Kaziuko Muge

Baltijos ir Zalgirio tuntai kviecia visus apsilankyti 2013 Kaziuko Muge
Ivyks Sekmadieni Kovo 10d, 12 val Pilieciu Klube treciam aukste


MONTREALIO LIETUVIU SLIDINEJIMO SAVAITGALIS
MONTREAL LITHUANIAN SKI WEEKEND

Kovo 14 – 17, 2013   / March 14 – 17, 2013

Information / Plačiau


Atšaukta / Cancelled

VALENTINO DIENA BOSTONE, LIETUVIU KLUBE: VASARIO 16, SESTADIENI, 7.00 PM

Kvieciame visus : Mylimus, mylincius ir norincius myleti. Didelius ir mazus, jaunus ir vyresnius - atsvesti Valentino Diena graziame draugu rate, smagios muzikos sukuryje. Dj Rimas is CT Linksmins mus lietuviu ir uzsienio visu laiku ir naujausia muzika, sviesos efektais ir video. Vakara prades popiuliariomis meiles melodijomis ir dainomis dvi zavios lietuvaites atlikejos: muzikantes ir solistes.

Vakaras vyks vasario 16 d. 7 v.v. Pietu Bostono Lietuviu Pilieciu klubo trecio auksto saleje. Iejimo kaina 15 dol. Vaikams iki 16 m. nemokamai. Staliuku rezervacija tel 617 620 80172 Estera.

Laukiame visu atvykstanciu!!!


ATEITININKAMS IR JU DRAUGAMS

Sekmadienį vasario 17 dieną 10 valandą iš ryto

Information / Plačiau


Skaidra Jančaitė ( sopranas) Koncertas

Spektaklis vasario 23 diena, 1.30 p.p.

Information / Plačiau


SAVE THE DATE: BOSTONO BENDRUOMENES LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES SVENTIMO DATA: VASARIO 24, 2013

Information / Plačiau


Koncertas -- VIRGIS STAKENAS

Kovo 1 diena 8 val. vakare

Information / PlačiauPraėję Renginiai - 2012


IDEJOS/ INFORMACIJA DEL NAUJU METU SUTIKIMO BOSTONO MIESTE
IDEAS FOR NEW YEARS EVE IN BOSTON

Information / Plačiau


Grupe is Lietuvos "Lemon Joy" atvyksta i Bostona. Koncertas vyks lapkricio 23 diena 7 v.v. po pietu Bostone Lietuviu Pilieciu klube. 368 West Broadway trecio auksto saleje.

The band "Lemon Joy" from Lithuania will be performing at the Boston Lithuanian Club on November 23, 2012 at 7:00PM.


Bostono lituanistinė mokykla kviečia visus į tradicinę Kalėdų Eglutę, kuri įvyks Bostono lietuvių piliečių klube 2012 m. gruodžio 16 dieną 1 val po pietų.

Boston Lithuanian School is inviting you to our traditional Christmas gathering at the Lithuanian Citizens Club, on December 16, 2011 at 1 pm.

Matysite vaidinimą „Karalaitės Barboros Kalėdos“. Galėsite pasivaišinti bei susitikti su pačiu tikriausiu lietuvišku Kalėdų seneliu. Jo dovanų maišai –rūbinėje, jei norėsite jam padėti surasti tinkamą dovaną (...savo vaikui…)!

The students will present a play ““Princess Barbora’s Christmas””, and real Lithuanian Santa will be stopping by! His gift bags will be at the Coat room on the 3rd floor, if you need to make a donation (to be delivered to your child…)!


Dėmesio rytiniame JAV pakraštyje gyvenantiems gimnazistams

Gruodžio 26 ‐ sausio 1 dienomis Dainavos stovyklavietėje Michigan valstijoje vyks Ateitininkų Žiemos kursai. Kursus lanko gimnazistai iš visų JAV-jų. Tai proga kartu pamąstyti ir pasidalinti mintimis apie gyvenimą ir idealus, pasiklausyti paskaitų, susikaupti, o laisvalaikiu linksmai pabendrauti. Apie praėjusių metų kursus galima rasti nuotraukų ir aprašymą internete http:/mesmas.org/.

Bostono Ateitininkai, norėdami paskatinti rytinio pakraščio gimnazistus dalyvauti Žiemos kursuose, ruošiasi paremti išlaidas tiems, kurie gyvena New England ar kaimyninėse valstijose ir norėtų šiuose kursuose dalyvauti. Susidomėję moksleiviai kviečiami kreiptis į vieną iš šių Ateitininkų:
Mirga Girniuvienė: mgirnius@hotmail.com
Tomas Girnius: tomasgirnius@gmail.com
Andrius Kazlauskas: Andrius_Kazlauskas@meei.harvard.edu


Kultūriniai Subatvakariai...

Kviečia į knygų pristatymą, 2012 m. rugsėjo 30 d. 1:30 v. p.p. Piliečių Klube
Invite you to the presentation of two books Sept. 30 at 1:30 pm at the Lithuanian Club

Information / Plačiau


Bostono Lituanistinė Mokyklos Registraciją
Boston Lithuanian School Early Registration

Bostono lituanistinė mokykla skelbia registraciją ateinantiems mokslo metams. Registracijos anketas bei daugiau informacijos apie mokyklą rasite:
Boston Lithuanian School is announcing registration for the upcoming school year. Registration forms and more information about the school can be found at:
www.blsm.org

Dėl papildomos informacijos prašom kreiptis į Gailą Narkevičienę:
For additional information, please contact Gaila Narkevičienė at:
lietuviukalba@hotmail.com


LIETUVIU FONDAS / LITHUANIAN FOUNDATION, INC

Lietuvių Fondo 2012 m. stipendiju paraiškos
The Lithuanian Foundation, Inc., 2012 Scholarship Applications.

Information / Plačiau


Kviečiame visus Lietuvos Respublikos piliečius balsuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.
An Invitation to Vote in the LR Seimas Elections.

Information / Plačiau


LSS Atlanto Rajono 2012m. Skautų Stovykla Kviečia Stovyklautojus

LSS Atlanto Rajono 2012m. Skautų Stovykla


Sokiu Svente logo

XIV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė
XIV Lithuanian Folk Dance Festival
Boston, Liepos 1, 2012, July 1, 2012
sokiusvente2012.org

Pirkite bilietus i XIV Sokiu Svente Boston 2012 (neissigaskite, nors iejus sako “Song Festival”)
Buy tickets to XIV Lithuanian Dance Festival Boston 2012 (Don’t be alarmed when it says “Song Festival” inside the link)
http://www.ticketmaster.com

Uzsisakykite viesbucius ir bilietus i vakarus kuo greiciau – kaip atrodo, zada buti labai daug zmoniu!!!!!!!!! Vis pritrukstame viesbuciu kambariu.

Latest Info Updated Jun 8th


PRANESIMAS is SV. Petro Parapijos tarybos.
Announcement regarding St. Peter's Parish.

Plačiau


Arteja JAV LB RINKIMAI Balsavimas: GEGUZES 1 --15 d.
Lithuanian American Community Elections: May 1 - 15.

Plačiau


The Lithuanian Folk Dance Ensemble of Boston "Sambūris" proudly announces our 75 Year Anniversary and invites you to come celebrate with us on Sunday May 6, 2012 at our Anniversary Concert

Information


Bostono Lietuviskos mokyklos uzbaigimas gegužės
13 dieną Šv. Petro parapijoje 11 val. ryto.

Boston Lithuanian School Commencement
May 13, 11 AM, at St.Peter's Lithuanian Church

Plačiau


Svento Petro baznycios kasmetine loterija.
St. Peter's Parish Annual Lottery

Loterijos bilietus galite isigyti susisiekdami:
To purchase tickets see:
RimaGirnius@hotmail.com


Gyvieji Akmenys, a lay charismatic group from Lithuania, are once again coming to St. Peter's Parish. You may remember their beautiful singing and personal witness of faith last spring as they spent a week with us in Boston. This year they are dividing their time between New York (March 22 - 26) and Boston (March 26-April 2).

Gyvieji Akmenys will sing at the Palm Sunday Mass/Senior Citizen's Mass on April 1st, they will meet with the various Arise Groups during the week in small groups, and at the end of the week we invite everyone to come to a gathering with them on Saturday March 31st at the parish at 2 pm

Gyvieji Akmenys atvyksta vėl į mūsų parapiją. Jie lankys Kelkis grupes, ir šešt., kovo 31 d., įvyks susitikimas 2 val. p.p. bažnyčioje. Po susitikimo, vaišės klebonijoje.

Kviečiame visus dalyvauti!


Reportazas is Putnamo Pikniko 2011. (America LTV)

http://vimeo.com/


The Baltic American Society of New England Concert Series

AMBER FLUTE QUARTET
Sunday, April 15, 2012 at 1:30.pm

Plačiau / Information


Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserys

KVIETIMAS
Į GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS kovo 17-18

Plačiau / Information


Vasario 5, 2012

Bostone viešes po susitikimų Čikagoje buvęs LR Vyriausybės ministras, Seimo narys, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, dabar Tautos ateities forumo ir Tautos vienybės sąjungos pirmininkas (smulkiau žr.www.taf.lt) daktaras Algimantas Matulevičius.

Siūlome organizuoti susitikimą vasario 5 d. baznycioje po misiu ir dalyvauti diskusijoje Tema " Alternatyva Lietuvai - naujas požiūris ir naujos galimybės" .Pranešimas ir atsakymai į klausimus. Kviečiame dalyvauti ir pakviesti pažįstamus.


Lietuvos Nepriklausomybes sventimas Bostono Lietuviu Bendruomeneje:
Vasario 26, 2012.

Pakviestas pagrindinis prelegentas: Lietuvos Respublikos Ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms, Ambasadorius Zygimantas Pavilionis.

Lithuanian Independence Celebration in Boston Lithuanian Community:
Feb 26, 2012.

Main speaker: Ambassador Zygimantas Pavilionis, Embassy of the Republic of Lithuania to the United States of America and to the United Mexican States.

Plačiau / Information


Šv. Petro Parapija/St. Peter's Church
Sunday, January 22, 3 pm
Holy Hour for Life Vigil for Day of Penance for violations to the dignity of the human person.

The Archdiocese of Boston is offering the opportunity throughout the diocese to pray before the Blessed Sacrament for 1 hour on January 22nd, 2012. St. Peter Lithuanian Parish will be the host for the South Boston area at 3 pm. All parishioners are encouraged to participate.

Visi parapijiečiai kviečiami dalyvauti.2012 Nuotraukos / Photos ir Videos


Niujorko televizijos reportazas is TORONTO

IX Lietuviu dainu sventes: View

Devintoji Lietuvių Dainų Šventė, Toronte, tai bene didžiausias šių 2010 - tųjų metų pasaulio lietuvių renginys. Šventėje dalyvavo chorai beveik iš kiekvienos Amerkos valstijos, taip pat Kanados, Airijos, Anglijos ir, be abejo, Lietuvos. Šventėje susirinko per 60 kolektyvų ir apie 1000 atlikėjų. Reportaže - interviu su šventės rengėjais, dalyviais, chorų vadovais ir žiūrovais.


Labai aciu visiems, prisidejusiems prie ruosimo ir taip gausiai atsilankiusiems Vasario 17, 2010 programoje "The Celebration of Lithuanian Culture" at Boston University.

Buvo tikrai nepamirstamas vakaras.

Frederic Chopin's Waltz #7 from Ballet "Chopinguana"
S. Prokofiev's "Romeo and Juliet"
R. Schumann - Intermezo, J. Brahms - Scherzo
Photographs" by Vytautas Bacevičius
Lithuanian Folk Ensemble of Boston
Eglė Špokaitė and Martynas Rimeikis
"Tzigane" Rhapsody (Maurice Ravel)
Nuotraukos/Photos: View
"Lietuvos Rytas" apie artistu gastroles Cikagoje (ir 171 Cikagiskiu komentaras)


Tautinės Sąjungos Bostono skyriui - 60 metų
Bostono Kultūriniems subatvakariams - 50 metų

Video: View

Copyright © 2015, Boston Lithuanian Community, Inc.  All rights reserved.